Activitats amb alumnes

Concursos

Fem Matemàtiques i +Mates

Activitats anual desenvolupada per la FEEMCAT amb els següents objectius:

  1. Potenciar el raonament matemàtic a través de la resolució de problemes.
  2. Fomentar la capacitat de comunicació i argumentació matemàtica presentant activitats per resoldre en equip i exigint l’elaboració d’informes detallats.
  3. Ajudar als nois i noies a adquirir seguretat i confiança en les seves capacitats per fer matemàtiques presentant-los activitats motivadores i que suposin un repte per a ells i elles.
  4. Mostrar als professors i professores activitats lligades a l’entorn i problemes adequats per a treballar estratègies i desenvolupar actituds positives cap a aquesta disciplina.

  Recull de problemes dels “Fem Matemàtiques” (1997-2015)
El Fem Matemàtiques s’adreça a estudiants de 6è de Primària i 1r i 2n d’ESO i el +Mates a estudiants de 5è de Primària i 3r, 4t d’ESO i Batxillerat.

Tallers

Anem x + Mates

Activitat desenvolupada conjuntament amb la FEEMCAT amb el suport del Departament d’Ensenyament amb els següents objectius:

  1. Atendre adequadament i de forma específica als alumnes amb millor rendiment i motivació per aprendre de manera que se li ofereixin respostes adaptades a les seves possibilitats, el que ajudarà que continuïn avançant en el seu aprenentatge i assoliment de competències sense risc d’abandonament o desinterès en estudis posteriors.
  2. Millorar els nivells alts de rendiment i resultats d’aquests alumnes per desenvolupar al màxim el seu potencial d’aprenentatge i elevar amb això els nivells d’excel·lència del sistema educatiu Potenciar l’adquisició de competències per mitjà de criteris metodològics adequats per aconseguir formar ciutadans més ben preparats, professionalment i personalment. Aquesta metodologia podria servir en alguns casos de referència per al treball a l’aula.
  3. Impulsar l’interès de l’alumnat per la recerca, per fomentar i augmentar la vocació científica dels futurs ciutadans